ท่องเที่ยว


กิจกรรม ในงานได้แก่

วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชนสี่เผ่า ภายในหมู่บ้านเขมร กวย ลาว และเยอ การแสดงวัฒนธรรมสีเผ่า
นิทรรศการภาพเก่า
การแสดงภาพวาดของศิลปินในท้องถิ่น
การประกวดวาดภาพ
การเล่าเรื่องจากวิถีชีวิตศรีสะเกษ
กิจกรรมลานส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง
การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
และภาคค่ำร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลงพร้อมชม การแสดง แสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยนักแสดงกว่า 200 ชีวิต ที่มาร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทั้งสี่เผ่า และตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานปกครอง โทร. 0-4561-2018
หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0-4451-4447-8
Sisaket 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น