ผ้า

ผ้าลายลูกแก้ว 


  ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าฝ้ายทอมือลายลูกแก้ว
รหัสผลิตภัณฑ์  330500345301
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าลายลูกแก้ว
ที่อยู่  บ้านเลขที่  41   หมู่ที่  ตำบล นิคมพัฒนา
อำเภอ ขุขันธ์    จังหวัด ศรีสะเกษ
โทรศัพท์  086-8773484
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้าลายเกล็ดเต่า
.  ชื่อผลิตภัณฑ์  ฝ้าลายเกล็ดเต่า
รหัสผลิตภัณฑ์  330600464902
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ที่อยู่  บ้านเลขที่  69   หมู่ที่  ตำบล ปราสาทเยอ
อำเภอ ไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์   082-3187560
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้าขาวม้า
    ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าขาวม้า
รหัสผลิตภัณฑ์  330700325201
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีบ้านโป่ง
ที่อยู่  บ้านเลขที่  68   หมู่ที่  ตำบล พิมายเหนือ
อำเภอ ปรางค์กู่    จังหวัด ศรีสะเกษ
โทรศัพท์   082-6153696

ผ้าไหมมัดหมี่
    ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์  330700795301
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อยนาเจริญ
ที่อยู่  บ้านเลขที่  85   หมู่ที่  14  ตำบล สำโรงปราสาท
อำเภอ ปรางค์กู่    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์   087-2601718
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้ายกลาย
  ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้ายก
รหัสผลิตภัณฑ์  330700855301
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเชียงทูนใต้
ที่อยู่  บ้านเลขที่  140   หมู่ที่  15  ตำบล หนองเชียงทูน
อำเภอ ปรางค์กู่    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์   081-9976436
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้าฝ้าย
    ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าฝ้าย
รหัสผลิตภัณฑ์  330800105201
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว
ที่อยู่  บ้านเลขที่  76   หมู่ที่  ตำบล ขุนหาญ
อำเภอ ขุนหาญ    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์   086-2650265
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้าคลุมไหล่
    ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าคลุมไหล่
รหัสผลิตภัณฑ์  330900625301
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าไหมสีธรรมชาติ
ที่อยู่   บ้านเลขที่  39   หมู่ที่  ตำบล ด่าน
อำเภอ ราษีไศล    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์  086-2499253
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้าไหมมัดหมี่
    ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์  331000234901
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง
ที่อยู่  บ้านเลขที่  2   หมู่ที่  1  ตำบล หัวช้าง
อำเภอ อุทุมพรพิสัย    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์   089-2865967
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาวผ้าไหมมัดหมี่
    ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์  331000785202
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้
ที่อยู่  บ้านเลขที่  76   หมู่ที่  ตำบล แต้
อำเภอ ขุนหาญ    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์   082-1525586
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว

ผ้าไหมลายมัดหมี่
. ชื่อผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมลายมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์  331000825201
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
ที่อยู่  บ้านเลขที่  102   หมู่ที่  11  ตำบล ก้านเหลือง
อำเภอ อุทุมพรพิสัย    จังหวัด  ศรีสะเกษ
โทรศัพท์  084-9170194
ผลการคัดสรรฯ  ปี  53  ระดับ 5  ดาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น