วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สินค้าแนะนำผอบใบตาลหรือกะอูบใบตาลเป็นหัตถกรรมการจักสาน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว เดิมผอบหรือกะอูบ บรรพบุรุษได้ทำเป็นของใช้ในบ้านและงานประเพณีต่างๆ เช่นใช้เป็นเชียนหมากในพิธีแต่งงานและงานศพ และจำหน่ายให้กับร้านค้าในอำเภอขุขันธ์จำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นชนชาวเขมรส่วย ที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆตามประเพณีดั้งเดิม
กระเป๋าใบตาลทำไว้ให้ลูกๆใส่สมุดหนังสือไปโรงเรียน เมื่อพ.ศ. 2525 นายพิศาล มูลศาสตร์สาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ ได้มาแนะนำ ออกแบบใหม่ๆเป็นทรงกลม ดิกลำดวนแนบบนฝา เรียกว่า กันตรุมน้อย ให้นางเตียง บุญเชื้อ และสมาชิกกลุ่มอีก 3 คน ทำและได้พัฒนากล่องทิชชูตะกร้า กล่องสี่เหลี่ยมบรรจุภัณฑ์ กระจาดรูปวงรี และเป็นของใช้อย่างอื่นตามความต้องการของตลาดและการนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย

เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากใบตาลสามารถผลิตผอบใบตาลหลากหลายรูปแบบทั้งสีธรรมชาติเป็นสีสันต่างๆตามแต่ความต้องการของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์โบราณเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขมรที่สานมีรูปดอกลำดวนตรงฝาผอบ


ผอบใบตาลเดิมเป็นของใช้ของในบ้านเช่นใส่เซียนหมาก มีมาแต่โบราณกาล เมื่อมีคนนิยมใช้มากขึ้นและได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำเป็นของที่ระลึกต่างๆ เช่นกระจาด ที่ใส่กระดาษชำระ ของชำร่วย ซึ่งสามารถทำรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนสืบเนื่องจากวัตถุดิบหาได้ตามท้องถิ่น ไม่ว่าจะใบตาล เถาวัลย์และแรงงานคือคนในชุมชน

- ใบตาลแห้ง
- เถาวัลย์
- ลวด
- มีดตอก
- ไม้พิมพ์ใบตาล
- สีเคมีย้อม

- ตัดใบตาลมาตากแดด 1 แดด
- นำมากรีดเป็นเส้นขนาดเท่าๆกัน
- เลือกเส้นใบตาลขนาดที่ต้องการแล้วมาสานตามแบบที่ต้องการ
- ย้อมสีใบตาลตามที่ต้องการแล้วมาสานตามแบบที่ต้องการ
การย้อมสีใบตาล
ตากใบตาลที่ย้อมสีแล้ว
สานตามแบบที่ต้องการ ผอบใบตาล ตากใบตาลที่ย้อมสีแล้ว

- ใช้ใบตาลที่เส้นเรียบง่ายต่อการสานและสวยงาม
- น้ำหนักมือในการสานต้องคงที่สม่ำเสมอ
- การเลือกใบตาล
- สีอ่อน เลือก ใบยอด
- สีเข้ม เลือก ใบแก่
เลือกใบตาล
น้ำหนักการสานคงที่

กลุ่มผู้ผลิต จักสานผอบใบตาล
สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นางอรสา ขุขันธิน
โทรศัพท์ 045-630-688 , 089-624-1461
สมาชิก 22 คน หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 045-630-665

จำหน่ายตามที่ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นห้างเทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ ในหมู่บ้าน ที่ทำการกลุ่ม และจำหน่ายตามเทศกาลต่างๆ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ จากที่ได้บริโภคกันภายในครอบครัวบ้านใกล้เรือนเคียงจนเป็นที่รู้จักปากต่อปาก ขยายวงกว้างขึ้นเนื่องจากเพื่อนบ้านจากต่างถิ่น ต้องการนำไปฝากญาติๆ ด้วยการพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีมาเป็นส่วนผสมและว่างจำหน่ายมาถึงปัจจุบันยาวนาน 20 ปี
 กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีโดยเลือกเนื้อหมูสด สะอาด นำมาทำความสะอาด และนำมาบด
2. นำมาผสมกับข้าว และเครื่องปรุงรส ผสมให้เข้ากัน
3. นำไส้หมูที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจึงนำหมูมายัดใส่ไส้และมัดเป็นข้อๆ
4. ซึ่งนำหนักและนำมาบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ 2 ชั้น แล้วนำมาแช่แข็งอุณหภูมิ -4 ชี
 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้บรรจุภัณฑ์ระบบสูญญากาศเพื่อความสด สะอาดถูกอนามัย ปราศจากสีสังเคราะห์ และไม่มีกลิ่นหลังบบรจุ มีมาตรฐาน อย. เครื่องหมายการค้า
 ปริมาณการผลิต
500 แพ็ค/วัน
 ราคา
น้ำหนัก 400 กรัม / แพ็ค ราคา 60 บาท
 สถานที่จำหน่าย
- 0830 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 0-4561-2767
- ห้างซุ่นเฮงพลาซ่า, โรงแรมพรหมพิมาน
 สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายประดิษฐ์ ปิยะรุ่งบัณฑิต โทรศัพท์ : 0-4561-2767